AVG

Dit bericht gaat over de nieuwe wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens.

Vanaf 25-5-2018 gaat de nieuwe privacywet van kracht. Ieder bedrijf binnen de EU moet aan deze wetgeving voldoen.

 

Door de recente wijzigingen in de EU-wetgeving omtrent de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het van belang uw op de hoogte te stellen wat Ellen Loopt Mee doet met uw gegevens.

Wat houdt deze verandering voor onze samenwerking in?

*  Persoonsgegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;
• Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;
• Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt;
• Persoonsgegevens moeten te allen tijde in te zien zijn.
• Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, en de persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.

 

Wie zijn wij?

Ellen Loopt Mee Uitlaatservice Wijhe staat in geschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 67135803 en is gevestigd in Zwolle.

Privacy statement Ellen Loopt Mee 

Ellen Loopt Mee. is transparant over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens van haar klanten, vrijwilligers en medewerkers. Zij gaat hier integer en professioneel mee om. Een ieder kan er op vertrouwen dat de veiligheid van deze gegevens gewaarborgd zijn.

Wanneer en welke gegevens verzamelen wij:

Ellen Loopt Mee heeft uw gegevens op papier genoteerd tijdens de persoonlijke intake, te weten:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Gegevens hond(en)

Alle gegevens worden verwerkt in een boekhoudprogramma, waar alleen Ellen Loopt Mee toegang tot heeft.

 

In Snelstart, het boekhoudprogramma, staan de volgende gegevens:

 • NAW- gegevens
 • Telefoonnummers
 • Emailadressen

Snelstart heeft ook deze gegevens voldoende beveiligd volgens AVG-eisen. Indien u geen klant meer bent bij Ellen Loopt Mee wordt u uit het systeem verwijderd na 7 jaar(eisen Belasting)

Waarom verzamelen wij uw gegevens:

 

– Ivm de overeenkomst die tot stand komt nadat u zich heeft aangemeld als klant

– Communicatie, wie benaderen we in zake situaties met uw hond en informatie betreffende vakantie en wijzigingen

– Reserveringssysteem, om uw hond een plaats te geven in de agenda voor de roedeluitlaat

– NAW gegevens, om de hond op het juiste adres te halen en te brengen

– Facturatie van de af te nemen diensten

– Wet en regelgeving, wettelijk verplicht en controle belastingdienst

 

Waarom mogen wij persoonsgegevens verwerken:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking ( deze kan ingetrokken worden)
 • Ellen Loopt Mee heeft deze nodig voor het uitvoeren van haar diensten
 • Ellen Loopt Mee heeft wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens te verwerken
 • Ellen Loopt Mee heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Deelt Ellen Loopt Mee gegevens met derden?

 Ellen Loopt Mee zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden welke niet relevant zijn om haar diensten uit te voeren. In alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht kunnen worden, bv. gerechtelijk bevel of -vonnis. In dat  geval zullen wij u op de hoogte stellen.

 

Hoe lang bewaart Ellen Loopt Mee uw persoonsgegevens:

Ellen Loopt Mee bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

 Welke rechten heeft u:
– 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering hiervan. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw persoonsgegevens.

– Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

– U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

 

              U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan ellenlooptmee@gmail.com, Ellen Loopt Mee zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, nationaliteit en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Tot slot wijzen wij u erop dat u gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ellen Loopt Mee bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring Ellen Loopt Mee kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Ellen Loopt Mee. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

We willen graag uw e-mailadres blijven gebruiken om de facturen te mailen en u op de hoogte te houden van diverse informatie betreffende vakantie, wijzigingen en belangrijke informatie over ziekten die er op dat moment heersen.

Indien u geen info-mail wenst te ontvangen meld dit per mail aan ons.

 

Wij gaan ervan uit je hierbij voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Heb je nog vragen?

Bel ons gerust: 06-11095984 of stuur een e-mail naar ellenlooptmee@gmail.com