Voorwaarden

Entingen en gedrag

 • Uw hond dient gezond te zijn.
 • Reuen vanaf 1 jaar dienen gecastreerd te worden of chemisch gecastreerd.
 • Uw hond dient zijn jaarlijkse (Cocktail, Weil, Parvo) entingen te hebben gehad (stempels in paspoort).
 • Uw hond dient zijn jaarlijkse kennelhoest enting te hebben gehad.
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen, teken, vlooien en wormen.
 • Zieke en loopse honden kunnen helaas niet mee met groepswandelingen, u dient besmetting en loopsheid z.s.m. te melden. Daar hebben we passende oplossingen voor.
 • Uw hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe.
 • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de hond aan de riem blijven tijdens de wandeling.
 • U wordt geadviseerd uw hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen.
 • U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intake gesprek.

Schade/aansprakelijkheid

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA verzekering.
 • U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden.
 • Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice. Hond wordt wel handdoek droog weer thuis gebracht.
 • In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond.

Lengte wandeling en weeralarm

 • De uitlaatservice loopt met uw hond op afgesproken tijden.
 • De uitlaatservice loopt gemiddeld een uur met uw hond.
 • De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar een dierenarts te gaan.
 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • Bij weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken.

Afzeggen en opzeggen

 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te bellen.
 • U heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald.
 • De uitlaatservice heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds/ resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald.
 • De uitlaatservice heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:
  • Ziekte.
  • Prive/familie omstandigheden.
  • Weeralarm of extreme gladheid.

Het (sleutel)contract en betalingen

 • U dient de uitlaatservice te voorzien van een huissleutel zodat uw hond opgehaald en teruggebracht kan worden indien u niet thuis bent.
 • Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in een “sleutelcontract”.
 • In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben.
 • Aan het eind van elke maand krijgt u een factuur thuis gestuurd ( via de mail ) met het daarop te betalen bedrag.  Gelieve binnen 7 dagen te betalen.
 • Betaling kan op het rekeningnummer van Ellen Loopt Mee, onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond.

Sleutelcontract

Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel:

Honden uitlaatservice Ellen Loopt Mee verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:

 • Niet zal dupliceren.
 • Niet zal voorzien van adres.
 • Zorgvuldig in huis zal bewaren.
 • Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden.
 • Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden.
 • Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt.

Overig

 • Ellen Loopt Mee heeft te alle tijden het recht om te zeggen of uw hond geschikt is of niet geschikt is voor de uitlaatservice. Dat kan betekenen dat uw hond niet mee kan in de groepswandelingen. Daar bied de uitlaatservice wel een andere service voor, en kan worden besproken.